Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовиниПрепоръчани

Експерти от РИОСВ – Русе се обучаваха в Португалия как да се справят с инвазивните видове в езерото Сребърна

Борбата с инвазивните растителни видове и устойчивото управление на влажните зони бяха предмет на работното посещение в Португалия на експерти от Регионалната инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе, съобщиха от инспекцията. Те са част от екипа, който изпълнява проекта „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”

В рамките на работната визита са посетени лагуните на Бертиандос, които са част от Национален парк и Центъра за мониторинг и интерпретация на устието на река Лима. В двете защитени местности се води активна борба с инвазивните видове, които се развиват бързо и завземат територията на евкалипта, черната елша и корковия дъб, които се отглеждат и със стопанско значение. Демонстрирани са методи за борба и справяне с агресивните видове чрез опръстеняване и премахване на част от кората на дърветата.

В сърцевинната зона на националния парк се полагат усилия за опазване на биологичното разнообразие и се изпълняват поддържащи дейности за нормалното функциониране на екосистемите. Паралелно с това, в рамките на външните зони, са изградени туристическа инфраструктура, къмпинги за устойчив туризъм и спорт, природонаучни дейности и познавателен туризъм. Широко са  застъпени образователните занятия с деца.

Двете зони се управляват от общините, по концепция, наподобяваща тази на биосферните паркове, какъвто е резервата „Сребърна“.

Проектът на РИОСВ-Русе върви към своя финал. В момента се извършват заключителни дейности по изграждането на „Западен канал с преливник“ и  намаляване притока на биогени в езерото.

Езерото Сребърна е сред най-известните природни резервати в страната и един от 100-те национални туристически обекта. Намира се на главното миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка – „Via Pontica“, с което се обяснява и голямото разнообрази от птици в резервата.

През 1948 г., с цел опазване на птичето богатство, езерото е обявено за птичи резерват, а през 1977 г. за биосферен резерват от списъка на ЮНЕСКО. През 1983 г. резерватът получава и най-голямо си признание – включен е в Списъка на Световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО като естествена функционираща екосистема, осигуряваща важна жизнена среда на застрашения къдроглав пеликан.

През 2017 г. „Сребърна“ получи сертификата за Биосферен парк на ЮНЕСКО. С документа се удостоверява, че защитената територия покрива новите предизвикателства на Севилската стратегия за управление на биосферните резервати на Програма „Човекът и биосферата“ на международната организация.

Източник: БТА

Подобни публикации

Back to top button