Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини

Информационният център в Силистра ще инициира публични консултации относно проекти за 45 млн. лева

Обект на обществените обсъждания ще бъдат подадените Концепции за Интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) в област Силистра от ОИЦ в областния град.

Приключи първият етап на оценка за Административно съответствие и допустимост (АСД) на постъпилите КИТИ в Северен централен регион за планиране, който обхваща областите Русе, Велико Търново, Габрово, Силистра и Разград.

Общо 17 Концепции на стойност 392 172 359 лв. преминават към следващия етап на Техническа и финансова оценка, а от тях 2 са за инвестиции в област Силистра: на Община Силистра и на Община Тутракан за близо 45 млн. лв.

Паралелно с втората оценка, ще бъдат организирани и публични дискусии за проучване на нагласите и измерване на общественото одобрение по местните концепции.

Експертите от Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) са част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) и ще организират събития за представяне и обсъждане на предложените КИТИ. Целта е да бъде осигурено участието на местните общности в процеса на подбор, като мненията и коментарите да бъдат представени на широкия състав на РСР, който да ги вземе под внимание преди да одобри Общата програмна концепция за Северен централен регион и да изготви приоритизирания списък с концепции за изпълнение.

Екипът на ОИЦ-Силистра проведе първа работна среща с кмета на Община Силистра Александър Сабанов и с неговия екип експерти за обсъждане и изготвяне на предварителна програма за представяне на концепцията на Община Силистра. В рамките на публичните консултации, експертите от ОИЦ ще подготвят и публикуват унифицирани презентации с информация за концепциите, като всички заинтересовани страни и широката общественост ще имат възможност да се запознаят с предложените проекти и дейности и да попълнят онлайн анкета, чрез която да подкрепят/не подкрепят концепциите и да направят коментари или предложения. Ще бъдат организирани и присъствени събития с участието на всички партньори, които да представят и защитят своите идеи и намерения за инвестиции.

Целта на новия подход за регионално развитие е намаляване на регионалните дисбаланси чрез изпълнение на интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), които да адресират местните нужди и местните потенциали. Концепцията за ИТИ съдържа една или повече проектни идеи за една или няколко дейности, които в комбинация помежду си допринасят за развитието на региона. Основно изискване бе поставено за участие на широк кръг заинтересовани страни, които в партньорство да осъществят планираните инвестиции.

Източник: Фокус

Подобни публикации

Back to top button