Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини

Спад в сигналите към пожарната в периода януари-август 2023 спрямо миналата година

През периода от 01.01.2023 г. до 31.08.2023 г. служителите от РДПБЗН са обслужили общо 226 произшествия, срещу 380 за същия период на 2022 година.

Ликвидирани са 41 пожара с материални загуби, които са с 31 бр. по-малко в сравнение с 2022 г. В 100 случая е извършена гасителна дейност на пожари в сухи треви отпадъци и др., без да са нанесени материални щети, тези пожари са със 145 по-малко в сравнение с 2022 г. През периода са извършени 8 аварийно-спасителни дейности /АСД/ и в 68 случая е оказана техническа помощ.
Излизанията на лъжливи повиквания са 8, колкото и през 2022 г.

През отчетния период при пожари е загинал 1 гражданин, през 2022 г. няма загинали. Пострадали през 2023 г. няма, в сравнение с 5 пострадали лица за същия период на 2022 г.

Разпределени по основни отрасли, най-много са пожарите в жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване – 26 бр., следват пожарите в транспорта и селското стопанство – по 4 бр., и др.
Разпределението на пожарите по причини на възникване е следното: най-много са пожарите предизвикани от небрежност при боравене с открит огън – 11 бр., от късо съединение – 10 бр., техническа неизправност и неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди – по 2 бр.

Дейностите по превенцията на пожари и бедствия се осъществяват от служителите в сектор „Превантивна и контролна дейност” (ПКД), които през първите осем месеца на годината са извършили значителна по обем работа за опазване на обектите в населените места, фирмите, селското стопанство, обществените сгради и други.

Извършени са 19 комплексни проверки на обекти от решаващо значение за икономиката на областта, обекти за масово пребиваване на хора, хотели и общежития, здравни и социални заведения, училища, детски ясли, детски градини и др.

Предписаните мероприятия в резултат от проверките в обектите са предимно свързани с решаването на успешната евакуация на хора, изпълнение на мероприятия от строително-технически характер, оборудване с уреди за първоначално гасене и др.

В съответствие с утвърдените графици за контрол на предписаните мероприятия и решаване на възникналите текущи проблеми през периода са извършени 240 контролни и 469 тематични проверки.

Връчени са 19 протокола от комплексни проверки, 30 разпореждания с мероприятия за отстраняване на констатираните пропуски, засягащи пожарната безопасност на обектите.
Връчени са 39 акта за установени административни нарушения по ЗМВР.

Извършени са организационни, превантивни и контролни мероприятия за опазване на реколтата от пожари. По време на кампанията е упражняван ежедневен контрол върху техническата изправност земеделска техника – 909 бр. зърнокомбайни, трактори, камиони, сламопреси и др.

Със започването на жътвата е осъществен ежедневен контрол по изпълнение на изискванията на Наредба 8121з-968/10.12.2014 г. за прилагане на нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи. При проверките са санкционирани допуснатите нарушения или пропуски, свързани основно с непълно окомплектоване на техниката участваща в жътвената кампания, неразпарцелиране на големите житни масиви за ежедневна работа, заораване на по-тесни ивици покрай житните блокове и най-вече допускане на пожари в стърнища.
В резултат от извършените проверки са съставени 30 акта за установяване на административни нарушения съгласно Наредба 8121з-968/10.12.2014 г.

Източник: silistranews.net

Подобни публикации

Back to top button