Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини

Най-търсените професии в Силистренско

Най-търсените от бизнеса професии през юни в Силистренско са били металурзи и машиностроители

През месец юни отново се отчита спад в броя на регистрираните безработни в областта (в бюрата по труда в Силистра, Дулово и Тутракан). Те са 3552, което е с 87 лица или 2,4% по-малко от месец май. При тази численост равнището на регистрираната безработица през юни за област Силистра е 10,0%. Така спрямо предходния месец се отбелязва слабо увеличение с 0,3 п.п., а спрямо юни 2022г. с 0,8 п.п. За страната равнището на регистрираната безработица през юни е 5,0%.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 39,7% /444/, следвана от Главиница – 26,3% /671/, Алфатар – 19,3% /164/, Ситово – 15,2% /273/, Дулово – 10,6% /799/, Тутракан – 6,5% /279/ и най-ниско в Силистра – 5,3% /922/.

Броят на новорегистрираните безработни през юни слабо се увеличава с 25 лица спрямо май 2023 г. Според отчетените данни те са 301 лица-със 106 лица по-малко от броя им през юни 2022г.

През юни 95,3% от започналите работа лица са устроени в реалната икономика. На субсидирани работни места са били назначени 14 безработни от рисковите групи- 2 по мерки и програми и 12 по схеми на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР).

През месеца в област Силистра заявените работни места на първичния пазар на труда са 131. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са обявени в преработващата промишленост (29,0%). Следват търговията (16,0%), хотелиерството и ресторантьорството (11,5%), образованието (8,4%) и др.

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: металурзи и машиностроители, продавачи, персонал, зает в сферата на услугите, работници по събиране на отпадъци и сродни на тях, работници в добивната и преработваща промишленост и др.

Източник: Кворум-Силистра

Подобни публикации

Back to top button