Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовиниТОП новини
Популярно

Покана за участие във втора координационна среща

Уважаеми дами и господа,

Най-учтиво Ви каним да присъствате на втора координационна среща с представители на ресорните държавни и общински институции, на която ще се представят изпълнените до момента дейности по проекта и ще се обсъди дневния ред на предстоящите информационни срещи. Срещата ще се проведе на 29.05.2023 г. от 10:30 ч. в заседателната зала на Община Тутракан, гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” №31.

Събитието се провежда в рамките на дейност „Информационни дейности и дейности за въвличане на заинтересовани страни“ в изпълнение на проект BG16M1ОP002-3.029-0001 „Изпълнение на дейности за подобряване природозащитното състояние на видове, включени в стратегията за ВОМР на МИГ Тутракан – Сливо поле“ с бенефициент община Тутракан. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по процедура №BG16M1OP002-3.029 „МИГ Тутракан – Сливо поле”, мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата натура 2000 чрез подхода ВОМР“.

Организатор на събитието е „Клевър солушънс“ ЕООД.

Подобни публикации

Back to top button