Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини

Успешни европроекти в област Силистра обсъдиха участниците в третата местна конференция по проект “Европа на Балканите: Общо бъдеще” в Националния пресклуб на Българска телеграфна агенция в Силистра

Проектът “Европа на Балканите: Общо бъдеще” се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия и надгражда вече осъществения проект “Европа в България: Общо бъдеще”. Сред целите на проекта са: по-добро разбиране на ролята на политиката на сближаване, включително на Балканите; повишаване на осведомеността за проекти, финансирани от ЕС чрез Кохезионната политика; насърчаване на открит диалог за резултатите от изпълнението ѝ на местно ниво, както и на гражданското участие по въпроси, свързани с политиката на сближаване.

Област Силистра заема достойно място в рамките на Северен централен район, каза областният управител Минчо Йорданов. Той коментира това, базирайки се на направен анализ и съобразявайки се с особеностите в демографско, икономическо и инфраструктурно отношение. Йорданов допълни, че областта допринася и за по-добрите показатели на самия район за планиране. По думите на областния управител все повече общини от област Силистра успяват да конкретизират проблеми със социално значение, които да решават чрез европейски проекти. Този факт е доказателство и за това, че се наблюдава видима положителна промяна и в капацитета на екипите, които ги изготвят, макар че има още какво да се желае в подготовката на специалистите. “Сред примерите за подражание е работата на трите местни инициативни групи (МИГ) в област Силистра, някои от които набраха самочувствие и натрупаха опит, който може да използват успешно и в следващите години”, каза още Йорданов.

Областният управител допълни, че тяхното и на другите субекти общуване с Областен информационен център – Силистра е ползотворно и дава своите резултати, като вече има два одобрени проекта. “Областна администрация Силистра през годините е част от партньорското взаимодействие с общините от област Силистра, неправителствените организации, вече споменатите Местни инициативни групи, читалищата и други”, допълни той.

Остават и възможностите в настоящия програмен период нещата да се променят към по-добро. През лятото на миналата година бе актуално представянето на подхода за интегрирани териториални инвестиции. Със съдействието на Областна администрация – Силистра информация по темата за пръв път бе представена пред членовете на Областен съвет за развитие, който е към областния управител. Резултат от извършената по-нататъшна дейност са изработените три концепции от област Силистра, допълни Минчо Йорданов.

Общото бъдеще на Балканите като част от голямото европейско семейство е приоритет в управленската програма за мандат 2023-2027 на кмета Александър Сабанов, каза инж. Евгени Георгиев – заместник-кмет на община Силистра с ресор “Устройство на територията”. Той изтъкна, че проектите, за които вече са осигурени средства, и тези, които предстои да бъдат финансирани от европейските фондове, са насочени към устойчиво развитие и просперитет на град Силистра и на населените места от общината, към развитие и модернизация на инфраструктурата на града, постигане на европейските стандарти при благоустрояването, чиста и зелена градска среда.

“Вярвам, че с продължаване на добрия тон, общи усилия и общи проекти между балканските държави ще осигурим напредъка на региона ни до нивата на централните европейски държави. Предстои много работа, която ще бъде изпълнена от компетентни специалисти и експерти, за благото на обществото”, заключи зам.-кметът на Силистра.

Над 550 милиона лева европейски инвестиции за 900 договора по програми и проекти от 2007 г. до момента са постъпили в област Силистра, коментира Ана Караджова – директор на Областен информационен център – Силистра. Те са били под формата на инвестиции от различни програми, проекти и мерки, предназначени за инфраструктурни, социални и други дейности. Достигнали са до хората чрез различни оперативни програми, Програмата развитие на селските райони, трансграничното сътрудничество Румъния – България, както и за воденото от общностите местно развитие чрез Местните инициативни групи.

Караджова направи и обзор на предходните периоди, като съобщи, че за програмния период 2007-2013 г. са били одобрени за финансиране 128 договора за над 165 милиона лева. В периода 2014-2020 г. са сключени 702 договора за над 325 милиона лева, като 88 млн. лева са собствени средства. Част от проектите са в социалната сфера, като обхващат хора в невъзможност за самообслужване, възрастни хора, предоставяне на комплексни социални услуги, топъл обяд, патронажа грижа и други. Инвестирано е и в социалната инфраструктура – ремонтирани са немалко заведения за хора в нужда. Важно за региона е и трансграничното сътрудничество, за което са получени 42,7 млн. лева и са сключени 16 договора. Изградени са речни станции, закупени са плавателни средства и е извършено брегоукрепване.  През периода 2021-2027 г. са сключени 19 договора за над 10 млн. лева, завърши Караджова. МИГ “Кайнарджа – Алфатар – Силистра” води преговори за осигуряване на финансов ресурс от всяка една програма в новия програмен период

Мая Бочева от Местна инициативна група (МИГ) “Кайнарджа – Алфатар – Силистра”, която е изам.кмет на община Кайнарджа, каза, че се водят преговори за осигуряване на финансов ресурс от всяка една програма в новия програмен период. Официална информация и насоки за кандидатстване все още няма. “Като че ли липсва желание от управляващите органи на програмите за такова многофондово финансиране”, коментира Бочева. МИГ “Кайнарджа – Алфатар – Силистра” е регистрирана на 13 септември 2023 г. и включва 40 населени места – 15 в Кайнарджа, 7 в Алфатар и 18 в Силистра. До момента са проведени 40 срещи в различни населени места, където всеки участник е попълнил анкета за неговите нужди и изисквания. “Не спираме да работим и към момента граждани все още питат дали определени неща биха били допустими при одобрение”, посочва Бочева. Според нея на територията на тяхната община се вижда раздвижване при малките търговски фирми и те доста добре се справят с кандидатстването, което е само електронно: “Не знам дали ще бъде одобрена стратегията ни. Това не е първият, а третият опит на община Кайнарджа”.

Проект “Опазване на къдроглавия пеликан по черноморско-средиземноморския прелетен път “Животът на пеликана”, който стартира през 2019 г., и трябва да приключи през 2025 г., е най-мащабният проект за опазване на вида в световен мащаб. Това каза по време на конференцията Свилен Чешмеджиев от Българско дружество за защита на птиците (БЗДП). Той уточни, че целта на проекта е да намали заплахите за птиците и да подобри местообитанието им в 27 защитени зони в Румъния, България, Гърция и Украйна по черноморско-средиземноморския прелетен път. Проектът ще се фокусира и върху научните изследвания и мониторинг, и изграждането на капацитет в Турция, Албания, Черна гора и Република Северна Македония. По същия начин се работи и по проекти за трансгранично сътрудничество с Румъния по INTERREG V-5.

Следващата конференция по проекта ще бъде в Габрово на 30 януари. До август 2024 г. БТА ще организира дискусии в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Враца, Добрич, Казанлък, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Самоков, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол, както и трансгранични конференции в Белград, Босилеград, Букурещ, Одрин, Скопие и Солун.

Източник: БТА

Подобни публикации

Back to top button